O nás

Moudrost říká, že “pokud se někam chcete dostat, ptejte se na cestu někoho, kdo už tam byl“. To je důvod, proč jsou tak důležité judikáty a je to také důvod proč vznikla společnost Akademie práva.

Lektoři našich seminářů, kurzů a webinářů mají bohaté zkušenosti nejen z právní praxe, někteří i ve veřejných úřadech, ale aktivně se podílejí i na tvorbě zákonů, jsou autory odborných publikací a aktivní v přednáškové činnosti. Navíc se u nás můžete setkat se zajímavými hosty, jako jsou experti působící v různých veřejných úřadech, univerzitní učitelé, manažeři, exekutoři, insolvenční správci a zkušení advokáti z praxe.

Díky tomuto propojení získáte cenné a srozumitelné informace pro vaši práci, pokud jste profesionálové, nebo správné nasměrování k vyřešení konkrétního problému, pokud to vyžaduje vaše aktuální životní situace.
Kromě přístupu k videozáznamům seminářů a webinářů u nás získáte řadu dalších materiálů jako jsou vzorové dokumenty nebo návody, jak postupovat v konkrétních situacích. Součástí každé akce je dostatek prostoru pro odpovědi vašich dotazů, které můžete pokládat přímo nebo písemně v případě online webinářů.

Těším se na setkání s vámi

JUDr. Marek Novotný
vedoucí lektorského týmu

Webináře

26. 6. 2024
16:30 – 18:30 hod.

Rozšiřování lodžií a osazování balkonů v SVJ a BD z pohledu legislativy, vztahů mezi vlastníky i technického řešení

Víte, že si můžete v domě rozšířit lodžie nebo balkony? A to až na úroveň prostorné “zimní zahrady“ u každého bytu? A víte, co je k tomu třeba? Nevadí – na našem webináři se to dozvíte! To vše probereme s hostem Markem Hiršem, zkušeným expertem na tyto druhy staveb a Radkem Šmídem, vedoucím bytové správy Stavebního bytového družstva POKROK, které spravuje stovky SVJ a BD a má zkušenosti i s těmito úpravami.

Videozáznamy webinářů

Krátká videa pro základní orientaci v zákonech a právních předpisech o bydlení

Připravili jsme pro vás řadu videí pro základní orientaci v zákonech a právních předpisech, které se dotýkají bydlení. Věnovali jsme se v nich tématům jako, Podstata bytového spoluvlastnictví, Právní úprava bytového spoluvlastnictví, Prohlášení vlastníka, Práva a povinnosti vlastníků, Co oznamují vlastníci společenství, stanovy společenství a další. Odkaz na videa vám pošleme zcela zdarma po registraci.

Videozáznam I Společenství vlastníků a nový stavební zákon

Co se mění pro společenství vlastníků (SVJ) s účinností nového stavebního zákona? A co pro bytová družstva, obce a jiné pronajímatele? To vše jsme probrali s hostem Ing. Mgr. Karlem Horejšem, zkušeným expertem na stavební zákon.

Videozáznam I SVJ může konečně odpojit svého neplatícího člena od některých služeb!

Za jakých podmínek je možné odpojit neplatícího člena a dalšími tématy z oblasti práva bydlení v návaznosti na rozhodnutí nejvyššího soudu jsme na webináři probírali s JUDr. Pavlínou Brzobohatou, předsedkyní senátu nejvyššího soudu ČR (26 Cdo)

Videozáznam I Novelizace zákoníku práce a její přímé dopady do BD a SVJ

V roce 2023 prošel zákoník práce a přidružené legislativní normy významnou novelizací. Byl přijat i takzvaný konsolidační balíček, který přináší klíčové změny v odměňování nejen v korporacích, ale také v bytových družstvech a společenstvích vlastníků. Abychom vám pomohli navigovat v těchto nových regulacích, nabízíme k nákupu záznam našeho detailně připraveného webináře.

Ukázka ze záznamu webináře

Videozáznam I Aktuální sporné otázky SVJ a BD včetně nových judikátů pohledem legislativní expertky Ministerstva spravedlnosti ČR

V roce 2020 proběhly novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb.). Změny mají dopad i do soudní praxe a byla vydána řada nových rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale i nižších soudů. Připravili jsme pro vás záznam webináře, kde jsme spolu s Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti ČR rozebrali aktuální situaci v této oblasti.

Ukázka ze záznamu webináře

Videozáznam I Soudkyně nejvyššího soudu: Novinky v oblasti společenství vlastníků (SVJ)

Záznam webináře, kde jsme se zaměřili na aktuální právní otázky týkající se SVJ, pronájmů bytů, a novely zákona o službách a vadách vyúčtování. Lektorkou webináře byla JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR (26 Cdo), lektorka, autorka publikací v oblasti vlastnictví bytů a nájemního práva.

Ukázka ze záznamu webináře

Videozáznam I SVJ po velké novele z roku 2020

Záznam webináře přináší podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku, včetně jeho velké novely z roku 2020 (zákon č. 163/2020 Sb.) se zaměřením na správu domu. Cílem webináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší, a na jejich praktické dopady.

Ukázka ze záznamu webináře

Videozáznam I Profesionální člen výboru nebo předseda v SVJ – máme si ho přát, nebo se ho bát?

Schází vám ve výboru předseda nebo nemáte do výboru vůbec nikoho? Zvažujete svěřit věc profesionálům a nevíte jak na to? Chcete se dozvědět, zda je nutná smlouva mezi SVJ a profesionálním členem orgánu SVJ a jaké mají být její náležitosti? Zda tento člen orgánu může vykonávat pro SVJ současně i jinou činnost a za jakých podmínek? Jak je možné jej z pozice vlastníků kontrolovat? Jaká největší rizika přináší výkon funkce profesionálem a jak předcházet kolizi zájmů, kdo vlastně konkrétně za právnické osoby v této pozici jedná a co vyžaduje rejstřík k zápisům těchto osob? Chcete vědět v čem jsou v tomto směru dobrá bytová družstva? A znát nová soudní rozhodnutí týkající se statutárních orgánů? Podívejte se na náš videozáznam webináře.

Lektoři

JUDr. Marek Novotný

advokát společné advokátní kanceláře Prof. Oto Novotný a partneři, zaměřený mimo jiné na problematiku bydlení, zejména bytového spoluvlastnictví, spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, spoluautor zákonů v oblasti bydlení, autor a spoluautor řady publikací z oblasti bydlení. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví, externě vyučuje na Právnické fakultě UK Praha, vede odborné semináře.

JUDr. Pavla Shödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Mgr. Martin Kroh

V roce 1995 ukončil právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2000 je předsedou představenstva Stavebního bytového družstva Praha, které v současné době spravuje 320 bytových domů. S výjimkou let 2015-2017, působí od roku 2003 také jako předseda správní rady Družstevního marketingového sdružení Česká republika jehož 15 členů spravuje celkem 3.000 domů s více než 120 tisíci bytů.

V roce 2013 byl zvolen předsedou České společnosti pro rozvoj bydlení. Aktivně spolupracuje s institucemi v oblasti bydlení – Ministerstvem pro místní rozvoj, Státním fondem podpory investic nebo Ministerstvem spravedlnosti. Přispívá odbornými texty pro Portál o bydlení a Okolo bytu. Působí jako vedoucí lektorského týmu Akademie pro bytové domy, vzdělávacího programu, který je určen členům statutárních orgánů společenství vlastníků a bytových družstev.

 

Zjistěte, co je nového

Chcete mít přednostní informace o našich nadcházejících webinářích, užívat si speciální slevy a objevovat exkluzivní obsah Akademie práva? Stačí se jednoduše zaregistrovat. Hned po registraci jako bonus získáte přístup k exkluzívnímu videobsahu a díky našim pravidelným pozvánkám a slevovým kódům budete vždy v první řadě u každého webináře. Připojte se k nám a buďte o krok napřed!

Přihlášení k odběru zpráv

Vyplňte prosím následující formulář pro registraci k odběru zpráv.
Vaše údaje jsou v bezpečí.
Loading...