Akademie Práva

← zpět

SVJ po velké novele z roku 2020 – co vlastně platí?

Záznam webináře je určen každému, koho zajímá právo bytového spoluvlastnictví, zejména právníkům, ale i správcům bytového fondu, obcím ale také členům orgánů společenství vlastníků (SVJ) i samotným členům SVJ.

V záznamu najdete podrobný výklad právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku, včetně jeho velké novely z roku 2020 (zákon č. 163/2020 Sb.) se zaměřením na správu domu. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší, a na jejich praktické dopady.

Výklad vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu ČR, kde lektorka působí. Praktické aspekty pro správu domu budou akcentovány předsedkyní představenstva jednoho z největších bytových družstev, které spravuje stovky SVJ, z toho v každém třetím případě vykonává i funkci člena statutárního orgánu SVJ a popsané problémy tedy v praxi denně řeší.

Program:

 • správa domu po novele zákona č. 163/2020 Sb.
 • práva a povinnosti vlastníků jednotek a jejich výkon v SVJ
  • příspěvky na správu domu a pozemku a platby za služby
  • přechod dluhů při převodu jednotky včetně dluhů ze služeb
  • nahlížení do dokladů
  • následky neplnění povinností vlastníků jednotek, nucený prodej bytu
 • shromáždění SVJ
  • vady svolání shromáždění jako důvod ke zrušení jeho rozhodnutí
  • účast členů na shromáždění včetně zastoupení a jeho limitů
  • vztah ke změně prohlášení vlastníka
  • způsob hlasování (kdo je pro a proti..) a jeho význam
  • změny v rozhodování shromáždění o revitalizaci a modernizaci domu, úvěru a změně rozúčtování služeb
  • náhradní shromáždění s nižší usnášeníschopností – novinka
  • rozhodování per rollam, podmínky a úskalí
  • přezkum rozhodnutí shromáždění soudem – možnosti
   • kdy se na rozhodnutí hledí jako by vůbec nebylo přijato
   • kdy učiněné rozhodnutí neplatí a kdy je možné to žádat, zda je třeba možné takto „zneplatnit“ třeba zvýšení plateb aj.
   • kdy může dojít až k nahrazení či pozastavení platného rozhodnutí shromáždění soudním rozhodnutím, jeho důvody a způsoby (třeba kdy se platné rozhodnutí nemusí vůbec uskutečnit)
  • statutární orgán – proč vadí když chybí a jak to řešit (zmocněnec, opatrovník apod.)

Lektor: JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR (26 Cdo), lektorka, autorka publikací v oblasti vlastnictví bytů a nájemního práva

Host: JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová, předsedkyně představenstva Stavebního bytového družstva POKROK

Moderuje: JUDr. Marek Novotný, advokát, lektor, odborný publicista

Jak získat videozáznam webináře?

 • Vyplňte a odešlete objednávkový formulář
  po odeslání formuláře budete přesměrováni na stránku s údaji pro uhrazení objednávky. Objednávku vám zároveň odešleme na vámi zadaný e-mail.
 • Uhradíte objednávku přes aplikaci vaší banky pomocí QR kódu nebo standardním převodem z vašeho účtu.
 • Po obdržení platby vám na vámi uvedený e-mail pošleme odkaz na stránku, kde si můžete spustit videokurz.
 • Stránku s videokurzem můžete otevřít celkem 6x. Potom bude odkaz na stránku zneaktivněný.
 • Důležité! Pokud máte k dispozici kód pro slevu, napište ho do kolonky slevový kupón a klikněte na tlačítko použít aby se sleva odečetla ještě před odesláním formuláře! Slevu lze uplatnit pouze jednou na jeden e-mail.
 • Kontrolujte prosím i schránku nevyžádaná pošta kam e-maile občas zabloudí!
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Loading...