Akademie Práva

← zpět

Aktuální sporné otázky SVJ a BD včetně nových judikátů pohledem legislativní expertky Ministerstva spravedlnosti ČR

V roce 2020 proběhly novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (zákony č. 33/2020 Sb. a č. 163/2020 Sb.). Změny mají dopad i do soudní praxe a byla vydána řada nových rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale i nižších soudů. Ve videozáznamu webináře jsme pro vás spolu s Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti ČR rozebrali aktuální situaci v této oblasti.

Zajímavá rozhodnutí a největší změny:

Už není třeba měnit stanovy při volbě předsedy, když je ve stanovách výbor – POZOR – ZATÍM JEN V ČECHÁCH!

Bude se konečně rozhodovat o neplatnosti shromáždění SVJ podle spolkové úpravy, jak chtěla důvodová zpráva k novele? Nebo bude pořád platit, že musí být žalobce přehlasován a musí se jednat o důležitý důvod?

Může výbor SVJ vyúčtovat náklady na vyhubení štěnic (švábů aj.) v domě vlastníkovi, v jehož bytě byly zjištěny?

A kdy má výbor SVJ navrhnout nucený prodej bytu vlastníka, který porušuje své povinnosti?

Jaký je pro SVJ rozdíl, když jeho předsedu (BD nebo SRO) zastupuje statutární orgán BD nebo SRO, anebo jiná osoba?

Co vlastně po novele platí pro souběh funkcí statutárního orgánu a zaměstnance BD a SVJ? Je skutečně konec s DPP?

Co zapíše rejstřík, i když to navrhovatel nechce?

Dále se ve videozáznamu věnujeme zejména:

 • zastupování obchodní korporace (BD nebo SRO) jako statutárního orgánu SVJ (nikoli však v BD) se řídí jen občanským zákoníkem a pokud není určena jediná osoba, jsou to všichni členové statutárního orgánu obchodní korporace; zastupovat mohou všichni, včetně zmocňování advokátů
 • pokud SVJ zastupuje člen statutárního orgánu obchodní korporace, uplatní se u něj ručení podle § 159 odst. 3 občanského zákoníku, jiná osoba takovým zákonným ručitelem není
 • pokud třetí osoba není v dobré víře, že zástupce SVJ při sjednávání závazku po dobu své funkce nejednal ve střetu zájmů (v rozporu se zájmy SVJ), nemá vůči ní SVJ povinnost takto sjednaný závazek splnit
 • do rejstříku by měla být zapsána celá historie vzniku a zániku funkce členů statutárního orgánu, i když to není navrženo; nelze volit do funkce se zpětnou účinností
 • i když je shromáždění SVJ svoláno neoprávněnou osobou, nemusí to vždy vést k neplatnosti jeho rozhodnutí (obdobně platí i pro BD)
 • shromáždění SVJ může rozhodnout i o jiném znění stanov, než navrhl výbor (obdobně platí i pro BD)
 • lze přiznat odměnu za výkon činnosti člena voleného orgánu i po skončení funkce a jakou

Lektoři:

JUDr. Lucie Slavíková, PhD., působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR v oblasti legislativy, specializace obchodní korporace
JUDr. Marek Novotný, advokát, lektor, odborný publicista (aktuálně se připravuje nové vydání publikace Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva)

Jak získat videozáznam webináře?

 • Vyplňte a odešlete objednávkový formulář
  po odeslání formuláře budete přesměrováni na stránku s údaji pro uhrazení objednávky. Objednávku vám zároveň odešleme na vámi zadaný e-mail.
 • Uhradíte objednávku přes aplikaci vaší banky pomocí QR kódu nebo standardním převodem z vašeho účtu.
 • Po obdržení platby vám na vámi uvedený e-mail pošleme odkaz na stránku, kde si můžete spustit videozáznam.
 • Stránku s videozáznamem můžete otevřít celkem 10x. Potom bude odkaz na stránku zneaktivněný.
 • Důležité! Pokud máte k dispozici kód pro slevu, napište ho do kolonky slevový kupón a klikněte na tlačítko použít aby se sleva odečetla ještě před odesláním formuláře! Slevu lze uplatnit pouze jednou na jeden e-mail.
 • Kontrolujte prosím i schránku nevyžádaná pošta kam e-maile občas zabloudí!
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
Loading...