Akademie Práva

← zpět

Změny zákona o obchodních korporacích a jejich promítnutí do stanov bytového družstva

Na začátku letošního roku proběhla novelizace zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku (č. 33/2020 Sb. a 163/2020 Sb.). Protože mají změny mimo jiné dopad i do stanov bytových družstev a měli byste zvážit potřebu jejich změny, připravili jsme pro vás webinář, kde spolu s Mgr. Lucií Slavíkovou z Ministerstva spravedlnosti rozebereme aktuální situaci v této oblasti.

Věnovat se budeme zejména:

 • odstoupení člena orgánu,
 • obecná ustanovení o vypořádacím podílu,
 • zákaz bezúplatných plnění,
 • smlouva o výkonu funkce,
 • nutnost uchovávání zápisů,
 • důsledky nepředložení účetní závěrky
 • žaloba na doplnění pasiv,
 • právnická osoba jako člen orgánu,
 • seznam členů,
 • vyloučení z družstva,
 • změny podmínek pro vznik práva nájmu k družstevnímu bytu,
 • změny v obsahu práv nájmu družstevního bytu,
 • způsoby zániku členství – jaké obstojí,
 • pravidla svolávání členské schůze a ujednání doručovací adresy člena družstva,
 • možnosti a limity rozhodování per rollam v bytovém družstvu,
 • možnosti a limity rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi členy,
 • vypořádací podíl člena bytového družstva – legislativní záměry a současná praxe

Lektoři:

Mgr. Lucie Slavíková, působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR v oblasti legislativy obchodních korporací, interní doktorandka katedry obchodního práva Právnické fakulty UK Praha,

JUDr. Marek Novotný, advokát, autor komentářů na téma bytového práva, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, vedoucí lektorského týmu Akademie práva.

Kdy: 14. 10. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin

Cena: 1650 Kč

Kde a jak bude webinář probíhat:

Webinář bude probíhat přímo na našich stránkách. Po uhrazení vložného, nejpozději jeden den před webinářem, vám odešleme link pro připojení. Zkontrolujte prosím i schránku nevyžádaná pošta, kam e-maily s informacemi občas spadnou také. Ke sledování budete potřebovat pouze notebook nebo PC s reproduktorem či sluchátky a připojení na internet. Není potřeba stahovat ani instalovat žádnou aplikaci, vše probíhá ve vašem internetovém prohlížeči. Připojení si můžete vyzkoušet již den před webinářem, abyste mohli v případě potřeby požádat o technickou podporu na info@akademieprava.cz

Před webinářem i během něho můžete posílat písemné dotazy buď na email info@akademieprava.cz nebo přímo při vysílání prostřednictvím formuláře pod videem. Všichni zúčastnění dostanou odkaz, kde mohou sledovat videozáznam ještě další měsíc po jeho odvysílání. Stahování, kopírování a šíření videozáznamu není povoleno.

Registrace je ukončena

Loading...