Akademie Práva

← zpět

Dlužníci a dluhy v SVJ

Dlužníci jsou vleklým problémem mnoha SVJ a jejich jednání zasahuje do mnoha oblastí společného vlastnictví bytových domů. Situace se navíc dynamicky zhoršuje snižováním příjmů díky Covidovým opatřením a zároveň zvyšování cen energií, tepla, služeb, hypoték i potravin. I bezproblémoví vlastníci se tak snadno mohou dostat do finančních problémů. Statutární orgány bytových domů pak často neví, jak situaci s dlužníky řešit, takže dělají chyby, které mohou celé SVJ finančně poškodit. Kromě toho byly zaznamenány dílčí problémy, třeba zneužívání pokut podle zákona o službách. Jak vlastně funguje finanční systém SVJ? Co mohou SVJ s dlužníky a dluhy dělat? Jak správně postupovat při řešení dluhů a jak nenechat svůj dům například „odpojit“?

Cílem webináře je popsat aktuální rizika, ukázat zákonné možnosti řešení a podělit se o zkušenosti a návody ověřené v praxi.

Na webináři probereme zejména tato témata: 

  • finanční systém SVJ, odpovědnost vlastníků za dluhy SVJ, význam rozhodnutí orgánů SVJ, předpisy a vyúčtování
  • odpovědnost výboru za vymáhání pohledávek, za plnění dluhů SVJ a za dodávky (služby aj.) do domu
  • nová úprava přechodu dluhů vlastníka jednotky při převodu vlastnictví jednotky po novele (zákon č. 163/2020 Sb.)
  • exekuce a insolvence – SVJ v pozici věřitele (vymáhání pohledávek, žaloby aj.) a v pozici dlužníka
  • změny stanov a prohlášení vlastníka po novele zákona a placení příspěvků a služeb
  • možnosti SVJ zrušit službu nebo neplatiče od služby „odpojit“, jak předejít „odpojení“ domu od služeb – zkušenosti správce
  • nová oznamovací povinnost vůči SVJ při podnikání v bytě – jak řešit problematické aktivity v bytech
  • nové možnosti SVJ nechat prodat byt vlastníka porušujícího své povinnosti
  • novela zákona o službách, rozúčtování služeb – podle osob a jinak, pokuty a generování pohledávek vůči SVJ
  • jak zachovat výhody COVID režimu (per rollam aj.)

Webinář je určen společenstvím vlastníků, obcím, správcům bytového fondu i vlastníkům jednotlivých bytů.

Lektor:

JUDr. Marek Novotný, expert na bytové právo, advokát, autor řady odborných publikací, člen pracovní skupiny pro bytové právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, v oblasti bydlení spolupracuje i s Hlavním městem Prahou a MČ Praha 1

 Hosty webináře budou: 

JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení MMR ČR, autorka řady publikací v oblasti nájemního práva a vlastnictví bytů, expertka na oblast služeb, a

 František Ryba, ředitel SBD Krušnohor, s bohatými zkušenostmi s neplatícími nájemci i vlastníky a s krachujícími SVJ  

Kdy: 23. 2. 2022 od 17.30 do 19:30 hodin

Cena: 1100 Kč

Na webináři budeme věnovat dostatečný prostor vašim dotazům, včetně těch, které budou adresovány hostům, pro všechny registrované bude také k dispozici videozáznam.

Kde a jak bude webinář probíhat:

Webinář bude probíhat přímo na našich stránkách. Po uhrazení vložného, nejpozději jeden den před webinářem, vám odešleme link pro připojení. Zkontrolujte prosím i schránku nevyžádaná pošta, kam e-maily s informacemi občas spadnou také. Ke sledování budete potřebovat pouze notebook nebo PC s reproduktorem či sluchátky a připojení na internet. Není potřeba stahovat ani instalovat žádnou aplikaci, vše probíhá ve vašem internetovém prohlížeči. Připojení si můžete vyzkoušet již den před webinářem, abyste mohli v případě potřeby požádat o technickou podporu na info@akademieprava.cz

Před webinářem i během něho můžete posílat písemné dotazy buď na email info@akademieprava.cz nebo přímo při vysílání prostřednictvím formuláře pod videem. Všichni zúčastnění dostanou odkaz, kde mohou sledovat videozáznam ještě další měsíc po jeho odvysílání. Stahování, kopírování a šíření videozáznamu není povoleno.

Registrace je ukončena

Loading...